Historie

VESNICE

Różanka je jednou z nejstarších vesnic v Kladské kotlině. Byla založena v roce 1358 Ottonem von Glubosem, majitelem nedalekého hradu Szczerba. Mnohokrát byla zničena, ale vždy obnovena. Období největšího rozvoje ves prožívala v 17., 18. a 19. století, kdy se stala významným centrem výroby a obchodu s plátnem. Během druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století se obec rozvíjela spíše v rekreačním duchu. Existovalo zde několik statků, které se orientovaly na výrobu zemědělských produktů. Mezi nejvzácnější památky Różanky patří bez pochyby kostel Nanebevzetí panny Marie, vybudovaný v období světském roku 1661. Za prohlídku stojí také několik zemědělských hospodářství, vybudovaných na přelomu 19. a 20. století nebo socha Svatého Jana Nepomuckého z 18. století.

Tyto informace byly získány díky pomoci a se souhlasem pana Piotra Kensického.

REGLE

Centrum je situováno v bývalém ženském klášteře, kde sestry provozovaly pečovatelský dům pro nemocné a chudé. Nejstarší ze tří budov – hlavní trakt – byl postaven v roce 1765. Byla v něm umístěna kaple a také ubytovací prostory (v současnosti kavárna, hotelové pokoje a recepce). Na počátku 19. století (okolo roku 1815) byly vybudovány další dvě hospodářské budovy, ve kterých se nacházela kuchyně, refektář, stáj a stodola (v současnosti kuchyně, jídelna, společenské sály a hotelové pokoje). Klášter byl zlikvidován, nebo spíše uzavřen v roce 1918. V meziválečném období se v hlavní budově nacházela evangelická misie pro dívky. Hospodářské budovy převzal německý zemědělec. Po 2. světové válce, kdy byly přesunuty hranice Polska na západ (konference třech velmocí na Jaltě) bylo německé obyvatelstvo vysídleno. Od roku 1945 byl objekt ve vlastnictví polského přesídlence z východu (z Kieleckého vojevodství), který zde vedl zemědělské hospodářství až do poloviny 70. let 20. století. V roce 1962 byla část objektu a v roce 1975 potom i zbytek, společně s parkem a loukami okolo (5,6 ha) převeden na Poznaňskou továrnu nábytku (Fabryka Mebli). V roce 1999 byl objekt zakoupen současnými majitely – firmou Różana s.r.o. se sídlem v Poznani. Objekt byl mnohokrát přestavován, ale jeho původní vzhled – jak vnitřní, tak vnější – zůstal ve významném stupni zachován.

Tyto informace byly získány díky pomoci a se souhlasem pana Piotra Kensického.

google+